Rådgiver ved kjøp av Handelseiendom

Vi har bistått Havsjå Invest AS ved kjøp av to eiendomsselskaper i Gjøvik Handelspark. Selskapene eier to detaljhandelseiendommer med et samlet brutto utleiebart areal på omkring 7 200 kvadratmeter. Transaksjonssummen er omkring MNOK 70, og leietakere er blant annet Elkjøp ASA og Rusta Retail AS. Hald & Co har bistått i alle deler av prosessen fra indikativt bud til closing. Siden Havsjå Invest AS allerede eier flere tilstøtende eiendommer i handelsparken, er kjøpet strategisk viktig for Havsjå Invest AS’ portefølje.

Med denne transaksjonen har vår gruppe for transaksjoner og næringseiendom bistått lokale aktører i transaksjoner av ulik størrelse med en samlet transaksjonsverdi på over MNOK 500 bare det siste halve året.

Vårt team besto av Lars F. Hvalgård-Bakke og Glenn Vidar Heia.