Samarbeid om personvernkurs (GDPR)

I forbindelse med disse endringene er det viktig at vi som advokatkontor er på ballen og våre to ansatte, advokat Nils Kristian Sveaas og advokatfullmektig Ingrid Espolin Johnson har de siste månedene avholdt flere kurs innen GDPR, blant annet i samarbeid med Lister Nyskaping og Lindesnesregionen Næringshage AS.

28. februar er Advokatfirma Tofte invitert til å holde kurs for våre samarbeidspartnere i NHO Agder.

Noen flere planlagte kurs innen GDPR i Agder er følgende:

25. april – Lister Nyskaping
9. mai – Universitetet i Agder (frokostseminar)

Ønsker din bedrift kurs og innføring i de nye reglene er det bare å ta kontakt med Advokatfirma Tofte.