Stikkord: klimautvalget

Tofte inviterer til grønt lunsjseminar hvor vi presenterer klimautvalgets rapport

Klimautvalget overleverte sin rapport i slutten av oktober. Utvalget redegjør for de valg vi som samfunn står overfor om vi skal nå klimamålene innen 2050 og kutte klimagassutslippene med 95 % sammenlignet med 1990-nivå. Toftes advokater Ingrid Alida Dovland, Emilie Ovanger Jarlsby og Bjørnar Bruskeland vil presentere de viktigste anbefalingene i rapporten og komme med overordnede synspunkter på hvordan konklusjonene vil påvirke sentrale rammevilkår for næringslivet fremover. I tillegg vil Solveig Nilsen fra Bølgen bærekraftsenter holde et innlegg om hvilke muligheter den nødvendige omstillingen skaper for grønne oppstartsbedrifter og etablering av nye arbeidsplasser på Sørlandet.

Les mer