Arbeidsrett

Tofte Halds faggruppe for arbeidsrett har bred erfaring med å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere i et bredt spekter av saker. Vi er godt kjent med det komplekse regelverket som gjelder i det moderne arbeidsliv, og vet at de beste løsningene oppnås gjennom samarbeid og god kommunikasjon.

Med erfaring fra begge sider av bordet kan vi tilby våre klienter effektiv og skreddersydd rådgivning. Vårt team består av dyktige og erfarne advokater, med et brennende engasjement for arbeidsrett. Med rådgivning og veiledning fra våre advokater finner arbeidstakere og virksomheter i alle størrelser trygghet til å løse vanskelige og/eller krevende situasjoner på arbeidsplassen.

Vi kan blant annet hjelpe deg med:

 • Utforming og inngåelse av arbeidsavtaler
 • Spørsmål knyttet til tariffavtaler
 • Innleie og midlertidig ansettelse
 • Utforming og etablering av incentiv‐ og bonusordninger
 • Spørsmål knyttet til endring i arbeidsforhold, herunder omstilling og nedbemanning
 • Permittering
 • Håndtering av arbeidskonflikter og sykefraværssaker
 • Bistand ved behov for tilrettevisninger eller skriftlige advarsler
 • Avslutning av arbeidsforholdet ved oppsigelse eller avskjed
 • Forhandlinger og inngåelse av sluttavtaler
 • Prosedyre og tvisteløsning for domstolene
 • Spørsmål knyttet til konkurranseklausuler, samt rådgivning og tvister om illojal konkurranse
 • Spørsmål knyttet til personvern i arbeidslivet
 • Rådgivning i saker om kontrolltiltak
 • Yrkesskade og erstatning

Spørsmål vi ofte får

Er oppsigelsen lovlig? Det er et alminnelig krav for å si opp en ansatt at oppsigelsen er saklig begrunnet. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-7. Oppsigelsen må være saklig begrunnet i enten virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, og det gjelder omfattende saksbehandlingskrav. Enkelte grupper av arbeidstakere har også et sterkere oppsigelsesvern. Dette gjelder blant annet arbeidstakere som ikke kan utføre arbeid på grunn av sykdom og graviditet. Det samme gjelder for arbeidstaker som har svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon eller foreldrepermisjon. Også ansatte med permisjon som følge av militærtjeneste har et særskilt vern. Vi anbefaler arbeidsgivere som vurderer å gå til oppsigelse av en eller flere ansatte å kontakte advokat eller annen rådgiver for bistand i prosessen.
Har arbeidstaker krav på erstatning? Hvis en oppsigelse blir kjent ugyldig av domstolen er det ikke uvanlig at arbeidstaker tilkjennes erstatning. Dette er det hjemmel for i arbeidsmiljøloven § 15-12. Erstatningen skal primært dekke det økonomiske tapet den oppsagte arbeidstakeren har lidt. I visse situasjoner kan arbeidstakeren også bli tilkjent økonomisk kompensasjon for ikke-økonomisk tap, såkalt erstatning for «tort og svie». I mange tilfeller løses saken mellom arbeidstaker og arbeidsgiver gjennom forhandlinger ved at arbeidstaker får en avtalt kompensasjon (sluttpakke).
Kan arbeidsgiver endre arbeidstakernes stillinger? Rammene for et arbeidsforhold bestemmes i utgangspunktet av arbeidsavtalen. Gjennom den såkalte styringsretten (kort fortalt arbeidsgivers rett til å organisere, lede, fordele og/eller kontrollere arbeidet) har arbeidsgiver i visse tilfeller anledning til å ensidig endre innholdet i en arbeidstakers stilling. Arbeidsgiver kan gjøre relativt omfattende endringer, men kan ikke pålegge eller gjennomføre endringer som endrer stillingens «grunnpreg». Dersom arbeidsgiver ønsker å foreta endringer som ligger utenfor denne styringsretten, så må det gjennomføres en såkalt «endringsoppsigelse». Dette er en formell oppsigelse av den eksisterende arbeidsavtalen, med tilbud om en ny arbeidsavtale. En slik endringsoppsigelse må være saklig og begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, på lik linje som en vanlig oppsigelse.

TA KONTAKT MED

Hans Erdvik

Partner
Telefon
414 20 885

Magne Olsen

Partner
Advokat (H)
Telefon
907 66 047

Torleiv Drangsland

Partner
Telefon
456 60 338

Elisabeth Finsnes

Partner
Telefon
950 80 279

Marthe Svardal Haugland

Advokat
Telefon
454 19 692

Ingvild Nordrum Maberg

Senioradvokat
Telefon
942 24 561