Arv og Generasjonsskifte

Når arven skal fordeles, enten som del av arveplanlegging eller etter arvelaters bortgang, vil det i mange tilfeller være behov for relevant juridisk bistand. Advokatfirma Tofte Hald har omfattende erfaring med bistand i forbindelse med arv og skifte. Reglene om arv og skifte er sentrale både for enkeltpersoner, for næringslivet og for humanitære og ideelle organisasjoner.

Våre advokater bistår med rådgivning og tvisteløsning i alle forhold innenfor arv og skifte, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for våre klienter.

Vi har bred erfaring med både planlegging og gjennomføring av arveoppgjør og generasjonsskifter, og bistår videre med rådgivning ved opprettelse av fremtidsfullmakter, rådgiving knyttet til uskifte, arveforskudd og gavebrev, utarbeidelse av testament og bobestyreroppdrag ved dødsboskifte. I tillegg til har våre advokater også bred kompetanse innenfor tilgrensende fagfelt, som for eksempel forsikrings-/pensjonsrett, familierett og odelsrett.  Dette gjør at vi kan se problemstillinger i en helhetlig sammenheng og finne frem til gode løsninger tilpasset den konkrete situasjon.

Våre advokater prosederer også saker for domstolen i de tilfeller hvor det er oppstått en tvist og det ikke har lykkes med å oppnå gode løsninger.

Flere av våre advokater har lang erfaring som offentlig oppnevnte bobestyrere ved offentlig skifte.

Spørsmål vi ofte får

Er lengstlevende ektefelles rådighet over uskifteformuen misbrukt? Dette er et «problemområde». Mange sitter i uskiftet bo. Der ektefellene hadde flere barn, vil det ofte bli spørsmål knyttet til gaver, eiendomsoverføring e.l. til en av flere arvinger. Det er spørsmål om disposisjonen er gyldig, om den må gjøres om eller om de øvrige har krav på tilsvarende verdier. Vi gir ofte forebyggende råd til gjenlevende ektefelle eller livsarvinger, vi rådgir når disposisjon er foretatt og vi representerer parter ved tvist for domstolene.
Bør jeg/vi skrive fremtidsfullmakt? Mange vil ha en betydelig fordel av å skrive fremtidsfullmakt. Man kan sikre at den ”gjenværende” i forholdet får en mye friere stilling uten å koble inn det offentlige apparatet (vergemål) og man kan sikre at økonomiske og personlige behov blir tilfredsstillende dekket. Det kan også legges opp til forenklet prosedyre ved eiendomsoverføring når den vergetrengende er kommet på institusjon eller ved arvefordeling.
Kan dere hjelpe oss å finne en balansert løsning for oss foreldre og våre barn for fremtiden? Vi rådgir ofte familier som ønsker å fordele sin formue og sine eiendommer. Ofte ønsker foreldre å involvere barna og finne frem til en løsning som enten gjennomføres nå eller ligger fast for fremtiden, når foreldre er gått bort. Vi skriver avtaler, testamenter eller såkalte arvepakter (der også barna kan forplikte seg) som regulerer fremtidige arveoppgjør. Dette virker tillitsskapende mellom de involverte, og bidrar til ro om forhold som ellers ville være egnet til å skape uro eller misnøye.

TA KONTAKT MED

Bjørn Rener-Larsen

Partner
Telefon
959 66 475

Alf Tore Nilsen

Partner
Telefon
957 23 200

Erik Børresen

Partner
Telefon
922 69 324

Helle Cecilie Lineikro

Senioradvokat
Telefon
930 60 923

Kjersti Lovise Vartdal

Senioradvokat
Telefon
482 50 287

Line Heimdal Oaland

Senioradvokat
Permisjon
Telefon
988 40 378

Maria-Louise Hennig-Olsen

Advokatfullmektig
Telefon
957 97 838

Roald Solberg-Jacobsen

Partner
Telefon
975 04 285

Svein A. Hagen

Partner
Advokat (H)
Telefon
930 39 599

Svein Kr. Haanes

Senioradvokat
Telefon
930 39 290

Torleiv Drangsland

Partner
Telefon
456 60 338