Skjønn og ekspropriasjon

Advokatfirma Tofte Hald har et av landets ledende miljøer innenfor skjønns‐ og ekspropriasjonsrett – og bistår både Staten, fylkeskommuner, kommuner og private. Vi har rammeavtaler med flere av de største infrastrukturselskap i landet.

Vi er representert i lovutvalget for vassdrags‐, skjønns‐ og ekspropriasjonsrett, og flere av våre advokater benyttes som foredragsholdere innenfor fagområdet. Vi yter bistand under hele ekspropriasjonsprosessen, så som:

  • Planprosessen
  • Forhandlinger med berørte grunneiere
  • Avtaleutforming, herunder tiltredelsesavtaler og kjøpekontrakter
  • Gjennomføring og tvangsfravikelse
  • Ekspropriasjonsvedtak
  • Klageprosesser
  • Gjennomføring av avtale‐ og ekspropriasjonsskjønn for alle rettsinstanser, herunder Høyesterett

TA KONTAKT MED

Sven Farbrot

Partner
Telefon
971 51 390

Glenn Vidar Heia

Partner
Telefon
953 67 650

Jan Erik Johansen

Partner
Telefon
411 26 377

Ove Chr. Lyngholt

Senioradvokat (H)
Telefon
909 79 459

Roald Solberg-Jacobsen

Partner
Telefon
975 04 285