Konkurs og insolvens

Vi har lang og omfattende erfaring med konkurs og insolvens. Tre av våre advokater er faste bostyrere ved Agder tingrett. Vi kan gi råd om håndtering av økonomiske problemer til bedrifter og privatpersoner som berøres av konkurs og insolvens.

Thomas Nordgård leder firmaets faggruppe for konkurs. Han er fast oppnevnt bostyrer ved Agder tingrett, og har mange års erfaring med bobehandling.  

Vår spisskompetanse

  • Gjeldsforhandlinger/restrukturering
  • Råd til ansatte i selskaper som har økonomiske problemer
  • Vurdering av ditt krav når din kontraktsmotpart har økonomiske problemer
  • Sikring og inndrivelse av pengekrav
  • Utforming av oppbudsbegjæring
  • Vurdering av mulig erstatningsansvar, styreansvar og straffeansvar
  • Omstøtelsesspørsmål
  • Utstedelse av gjeldsbrev, garantier og pantedokument mv.

TA KONTAKT MED

Thomas Nordgård

Partner
Telefon
976 66 846

Bjørn Rener-Larsen

Partner
Telefon
959 66 475

Kjersti Lovise Vartdal

Senioradvokat
Telefon
482 50 287

Ole Magnus Heimvik

Partner
Telefon
997 96 414

Torleiv Drangsland

Partner
Telefon
456 60 338