Offentlige anskaffelser

Regelverket for offentlige anskaffelser er dynamisk, og utvikles stadig. Konsekvensene av å gjøre feil i anskaffelsesprosessen kan bli dramatiske, både for oppdragsgiver og tilbyder. Advokatfirma Tofte Halds advokater bistår i alle ledd av en offentlig anskaffelse, og opptrer ofte som sparringspartner for oppdragsgivere i forbindelse med gjennomføring av offentlige anskaffelser. Våre advokater har lang erfaring i å bistå både på innkjøps‐ og tilbydersiden, med en rekke ulike problemstillingen innen regelverket for offentlige anskaffelser. Advokatfirma Tofte Hald har det største fagmiljøet innenfor offentlige anskaffelser på Sørlandet.

Anskaffelsesretten grenser mot blant annet entrepriseretten og forvaltningsretten. Advokatfirma Tofte Hald har advokater med høy kompetanse også innenfor disse fagområdene, og kan tilby tverrfaglige team som tilpasses det enkelte oppdrag og sikrer riktig kompetanse og effektive prosesser.

Våre advokater kan blant annet bidra med:

 • Vurdering av hvorvidt selskaper/offentlige organer er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser
 • Vurdering av om en anskaffelse faller inn under regelverket, og i så fall hvilke regler som skal følges
 • Bistand med planlegging av anskaffelser, vurdering av konkurranseform og valg av kontrakter.
 • Utarbeiding og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag.
 • Kvalitetssikring av tilbud.
 • Vurdering av om en leverandører oppfyller kravene til deltakelse i konkurransen, om det foreligger avvisningsgrunner, og om det er begått feil i anskaffelsesprosessen.
 • Bistand ved evaluering av tilbud.
 • Rådgivning og bistand i forbindelse med forhandlingsprosessen
 • Bistand med begrunnelser til leverandører som blir avvist eller ikke når opp i konkurranser
 • Bistand ved inngivelse og behandling av klage, enten på avvisning eller tildeling av kontrakt.
 • Bistand i forbindelse med klagesaker for klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og som prosessfullmektig ved rettssaker og saker om midlertidig forføyning, både for oppdragsgivere og tilbydere.

TA KONTAKT MED

Gro Hamre

Partner
Advokat (H)
Telefon
982 87 906

Helene Uglem

Senioradvokat
Telefon
901 92 144

Kjell Fredvik

Partner
Telefon
916 13 501