Tvisteløsning og prosedyre

Advokatfirma Tofte Hald har advokater med betydelig erfaring innen tvisteløsning og prosedyre innenfor samtlige av våre rettsområder.

Våre advokater arbeider daglig med ulike former for tvisteløsning, og bistår jevnlig i saker for både de alminnelige domstoler, jordskifterettene, fylkesnemnd og ved voldgift. Flere av våre advokater har også møterett for Høyesterett, eller erfaring som dommere.

TA KONTAKT MED

Gro Hamre

Partner
Advokat (H)
Telefon
982 87 906

Bjørn Rener-Larsen

Partner
Telefon
959 66 475

Elisabeth Finsnes

Partner
Telefon
950 80 279

Jan Erik Johansen

Partner
Telefon
411 26 377

Kjersti Lovise Vartdal

Senioradvokat
Telefon
482 50 287

Lise Ilstad

Partner
Telefon
414 59 134

Magne Olsen

Partner
Advokat (H)
Telefon
907 66 047

Ole Petter Stige

Partner
Telefon
995 03 964

Svein A. Hagen

Partner
Advokat (H)
Telefon
930 39 599

Sven Farbrot

Partner
Telefon
971 51 390

Thomas Nordgård

Partner
Telefon
976 66 846