Velkommen med på laget, Magnus!

Vi er glade for å kunne ønske Magnus Anderson velkommen!

Magnus starter som fullmektig hos oss 13. august 2018 og vil primært jobbe ved vår avdeling i Grimstad.  Magnus har tatt bachelorgrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Agder i Kristiansand, og sommeren 2017 var han trainee hos oss. I slutten av mai sluttførte han masteroppgaven \»Aksjeeiers rett til uttreden fra selskapet i medhold av aksjeloven § 4-24 første ledd nr. 3 ved alvorlig og varig motsetningsforhold mellom aksjeeierne\».

Magnus blir et verdifullt tilskudd i firmaet!