Gøril Bruvoll Barlien

Velkommen til advokatfullmektig Gøril Bruvoll Barlien!

Vi er glade for å ønske velkommen til vår nye kollega Gøril Bruvoll Barlien. Hun startet som advokatfullmektig hos oss 1. august.

Gøril har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen og masteroppgaven hennes omhandlet uskyldspresumsjonen og erstatning etter uberettiget straffeforfølgning.

Gøril er opprinnelig fra Arendal, og vi er veldig glade for at hun valgte Advokatfirma Hald & Co som arbeidsgiver når hun nå ville tilbake til Sørlandet. Hun er allerede godt i gang med flere saker hos oss, og har delt sin erfaring med oss så langt;

«I løpet av den korte tiden har jeg allerede vært innom flere ulike rettsområder og juridiske problemstillinger. Det har vært utfordrende, men samtidig spennende og lærerikt. Den første måneden har gått over all forventning, og jeg har blitt godt tatt imot av hyggelige og flinke kollegaer. Jeg er veldig glad for å være en del av et så allsidig advokatfirma som Hald & Co.»