Marit Fiane Grødum

Advokatfullmektig

Marit har gjennom flere år hos Lillesand kommune og Statsforvalteren oppnådd bred erfaring innenfor både plan- og bygningsrett og barnevern. Videre har hun gjennom sine verv innenfor norsk idrett omfattende kompetanse innenfor idrettsjus og kontraktsrett. I tillegg til denne spisskompetansen vil hun bidra bredt innenfor våre andre fagområder.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
  • Advokatfullmektig, Advokatfirma Hald & Co DA, 2022
  • Rådgiver/Seniorrådgiver, Statsforvalteren i Agder, 2013
  • Saksbehandler, Lillesand kommune, 2011
  • Juridisk rådgiver, Norske Idrettsutøveres Sentralborganisasjon (NISO), 2007

Utdannelse

  • Bedriftsøkonom, BI, 2013
  • Cand.Jur. Universitet i Oslo, 2007

Verv

  • Leder i Påtalenemnda, Norges Fotballforbund
  • Tidligere styremedlem i Norsk Idrettsjuridisk Forening
  • Tidligere styremedlem i Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon