Klageadgangen i skattesaker – kampen mot overmakten?

Mange har kontakt med Skatteetaten i forbindelse med innsending av skattemeldingen og mva-meldinger, og opplever kanskje aldri å få tilbakemeldinger. Men hvordan oppleves Skatteetaten når de gjennomfører kontroller hos den næringsdrivende? Vår oppfatning er at den næringsdrivende vil kunne ha stor nytte av å vite hvordan prosessen foregår, fra kontrollen varsles til en eventuell behandling i domstolen. Er man forberedt på prosessen kan forhåpentligvis enkelte overraskelser avverges, og prosessen kan gå så smidig som mulig for både den næringsdrivende og Skatteetaten.

Senioradvokat Martin Rødland  har skrevet artikkel som kaster lys over klageprosessen.

Les hele artikkelen her: Klageadgangen i skattesaker –Eurojuris_Informerer nr 1_2020


TA KONTAKT MED

Martin Rødland

Partner
Telefon
996 06 929