Martin Rødland er spesialisert innen skatt, merverdiavgift, selskapsrett og relaterte rettsområder. Han arbeider særlig med rådgivning knyttet til skatte- og merverdiavgiftsrettslige problemstillinger. Han bistår også virksomheter med bokettersyn, og annen dialog med skatte- og avgiftsmyndighetene.

I tillegg bistår Martin Rødland regelmessig med selskapsrettslige problemstillinger som gjerne har skatte- og/eller avgiftsmessige konsekvenser, transaksjoner og kontrakter.

Arbeidserfaring

  • Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
  • Partner, Advokatfirma Tofte AS
  • Senioradvokat, Tofte, 2019
  • Advokat/Director, KPMG Advokatfirma AS, 2018
  • Advokat/Senior Manager, EY Tax & Law AS, 2008
  • Skattejurist, Skatt Nord, 2007

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2006