Skattemessig omdanning

Mange driver næringsvirksomhet gjennom et enkeltpersonsforetak eller sammen med andre i såkalte ansvarlige selskaper (ANS eller DA). Det kan være gode grunner for å drive virksomhet i slike selskapsformer, men mange ønsker likevel av ulike grunner å omdanne virksomheten å drive den videre gjennom et aksjeselskap.

De færreste er imidlertid klar over at en slik omdanning i utgangspunktet er skattepliktig, dvs. at verdien av virksomheten som overføres til det nye aksjeselskapet vil være skattepliktig inntekt dersom det blir en gevinst, og det vil det ofte kunne bli! Det er imidlertid mulig å gjennomføre en slik omdannelse helt lovlig uten å betale skatt dersom man følger reglene om såkalt skattefri omdanning. For at en omdanning skal være skattefri må det nye foretaket bl.a. være stiftet og meldt Foretaksregisteret senest innen 1. juli 2022. Det er derfor viktig å tenke gjennom og eventuelt forberede dette allerede nå!

Våre advokater bistår gjerne med å forberede og gjennomføre slik omdanning. Ta kontakt med Hans Erdvik, Karl Kristian Lofstad og/eller Martin Rødland for en hyggelig prat.


TA KONTAKT MED

Hans Erdvik

Partner
Telefon
414 20 885

Karl Kristian Lofstad

Partner
Telefon
930 40 876

Martin Rødland

Partner
Telefon
996 06 929