Gøril Bruvoll Barlien

Advokatfullmektig

Gøril har en mastergrad i rettsvitenskap med politirett, påtalerett og internasjonal strafferett som valgfag. Hun arbeider bredt innenfor våre rettsområder, med hovedvekt på strafferett.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
  • Advokatfullmektig, Advokatfirma Hald & Co DA, 2022

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, 2022