Ingvild Nordrum Maberg

Senioradvokat

TJENESTEOMRÅDER

Ingvild har lang erfaring fra offentlig- og privat virksomhet. Hun har bred erfaring fra domstolen og omfattende prosedyreerfaring. Hun bistår kommuner og andre offentlige klienter med juridisk rådgivning og tvisteløsning innen områder som barnevern, helse- og omsorgsrett, kommunalrett og forvaltningsrett. I tillegg bistår hun private og offentlige virksomheter innenfor arbeidsrett, herunder rådgivning og tvisteløsning knyttet til ansettelsesforhold og varslingssaker. Ingvild er en del av Tofte Hald sine faggrupper for offentlig rett og arbeidsrett.

Arbeidserfaring

 • Senioradvokat, Tofte, 2024
 • Advokat, Kommuneadvokaten i Kristiansand kommune 2021
 • Konstituert tingrettsdommer, Arendal tingrett, 2020
 • Advokat, Kommuneadvokat i Kristiansand, 2016
 • Dommerfullmektig, Arendal tingrett, 2014
 • Juridisk rådgiver, Post- og teletilsynet, 2013
 • Advokatfullmektig/Advokat, Advokatfirma Haakstad & Co, 2010
 • Sensor, Universitetet i Bergen, 2010-2014

Utdannelse

 • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2009

Verv

 • Styremedlem i Nettverk Kristiansand, Juristforum, 2023
 • Vara og styremedlem i Juristforbundet Kristiansand, 2019-2024