Magne Olsen

Partner Advokat (H)

Magne har spisskompetanse innen erstatnings-/forsikringsrett samt lang erfaring med å bistå klienter innen områdene arbeidsrett og eiendom/entreprise. Han bistår særlig med rådgivning, forhandlinger og i tvisteløsning – og har omfattende prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser. Han fikk møterett for Høyesterett i 2014 og prosederte der sist i 2023.

Arbeidserfaring

 • Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
 • Partner, Advokatfirma Hald & Co DA, 2014
 • Partner, Advokatfirmaet Ove Andersen, Alice Jervell og Magne Olsen AS, 2011
 • Ansatt i advokatfirmaet Ove Andersen og Alice Jervell ANS, 2007
 • Dommerfullmektig ved Aust-Agder tingrett, 2006
 • Advokat, Abelia, 2004
 • Advokatfullmektig, Næringslivets Hovedorganisasjon, 2002
 • Førstekonsulent/rådgiver i Sosial- og helsedepartementet, 1997

Utdannelse

 • Møterett for Høyesterett 2014
 • Advokatbevilling 2004
 • Cand. jur., Universitetet i Bergen, 1996

Verv

 • Styremedlem Nettbuss Sør AS (2011-2013 )
 • Styreleder/styremedlem i LO/NHO-ordningene (2002-04)
 • Sekretariatsleder for NOU 2004:3 Arbeidsskadeforsikring.
 • Tidligere styreverv i Forsikringsklagekontoret
 • Tidligere verv i Forsikringsskadenemda
 • Sekretær for NOU 1999:6 Sjømannspensjon