Ole Petter Stige

Partner

Ole Petter er spesialist innen bygg- og entrepriserett. Han bistår både entreprenører, byggherrer, rådgivere, private og sameier med rådgivning og tvisteløsning innen bygg- og anleggsprosjekter og tilknyttede rettsområder. Han bistår også med utarbeidelse av kontrakter, løpende rådgivning, samt kursing. Videre har han solid erfaring innen kontrakts- og kjøpsrett, og fast eiendoms rettsforhold.

Arbeidserfaring

  • Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
  • Partner, Advokatfirma Hald & Co DA, 2023
  • Advokat, Advokatfirma Hald & Co DA, 2017
  • Advokatfullmektig/Advokat, Advokatfirma Wigemyr & Co DA, 2015
  • Advokatfullmektig/Advokat, HELP Forsikring AS, 2012
  • Konsulent, Post og Teletilsynet, avd. for sikkerhet og beredskap, 2011

Utdannelse

  • Advokatbevilling 2014
  • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2011