Elisabeth Finsnes

Partner

Elisabeth er spesialisert innen arbeidsrett og offentlig rett. Hun arbeider særlig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til ansettelsesforhold. Hun bistår private og offentlige virksomheter i forbindelse med inngåelse av arbeidsavtaler, løpende oppfølgning og avslutning av arbeidsforhold, herunder nedbemanninger. Elisabeth har lang erfaring fra offentlig virksomhet og bistår kommuner og andre offentlige klienter med juridisk rådgiving og tvisteløsning innen områder som barnevernsrett, sosial-, helse- og omsorgsrett (velferdsrett), kommunalrett og alminnelig og spesiell forvaltningsrett. I tillegg bistår hun også private pater i møte med offentlige myndigheter, blant annet ved søknadsprosesser, saksbehandling og klage til offentlige organer.

Arbeidserfaring

  • Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
  • Partner, Advokatfirma Tofte AS, 2022
  • Advokat, Advokatfirma Tofte AS, 2019
  • Advokat/Kommuneadvokat, Kommuneadvokaten Kristiansand, 1998
  • Dommerfullmektig Kongsberg, 1996
  • Sosialdepartementet, 1991

Utdannelse

  • Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 1991

Verv/styreverv mv.:

  • Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for barnevern