Magnus Anderson

Advokat Permisjon

Magnus arbeider forholdsvis bredt innenfor firmaets kompetanseområder, med hovedvekt på selskaps- og kontraktsrett. I mai 2018 fullførte han masteroppgaven «Aksjeeiers rett til uttreden fra selskapets i medhold av aksjeloven § 4-24 første ledd nr. 3 ved alvorlig og varig motsetningsforhold mellom aksjeeierne».

Arbeidserfaring

  • Dommerfullmektig, Agder tingrett, Kristiansand, 2022
  • Advokat, Advokatfirma Hald & Co DA, 2018
  • Trainee, Advokatfirma Tofte DA, 2018
  • Trainee, Advokatfirma Hald & Co DA, 2017

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap 2018