Roald Solberg-Jacobsen

Partner

Roald er spesialisert innenfor fast eiendom, alminnelig forretningsjus, arv og generasjonsskifte og har opparbeidet seg en unik kompetanse gjennom mange år. Han er ofte engasjert ved større forhandlingsprosesser, i grunnervervsaker og i utviklingsprosjekter. Han bistår både private, næringsdrivende og offentlige aktører.

Roald er en engasjert og løsningsorientert rådgiver som er opptatt av å lære om, og forstå, klienten. Han vektlegger tydelig kommunikasjon og med omfattende erfaring fra de fleste problemstillinger innen bransje og fagområder, kan han raskt finne de løsningene som svarer best til klientens ønsker og behov.

Roald er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund og Bondelaget.

Arbeidserfaring

  • Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
  • Partner, Advokatfirma Hald & Co DA, 2014
  • Advokat, Advokatfirma Hald & Co DA, 2009
  • Kommunejurist i Arendal kommune, 2007
  • Skatteoppkrever/juridisk rådgiver, Tvedestrand kommune, 2005
  • Juridisk rådgiver, Trygdeetatens Innkrevingssentral, 2004
  • Seminarleder, Universitet i Bergen, 2002

Utdannelse

  • Cand. jur., Universitetet i Bergen, 2003