Kjersti Lovise Vartdal

Senioradvokat

Kjersti arbeider hovedsakelig med fast eiendom, kontraktsrett og arverett. Gjennom tre års erfaring som dommerfullmektig har hun videre opparbeidet seg bred erfaring innen andre fagfelt, samt forliksprosesser og mekling. Kjersti bistår både privatpersoner og næringsdrivende.

Arbeidserfaring

  • Advokat, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
  • Advokat, Advokatfirma Hald & Co DA, 2021
  • Seniorrådgiver, Universitetet i Agder, 2017
  • Dommerfullmektig, Kristiansand tingrett, 2015
  • Dommerfullmektig, Hallingdal tingrett, 2014
  • Rådgiver, Fylkesmannen i Vest-Agder, 2012

Utdannelse

  • Advokatbevilling 2021
  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2012

Publikasjoner

  • Oppløsningsretten etter sameieloven § 15, Tidsskrift for Eiendomsrett, 1. utgave 2013