Bjørn Rener-Larsen

Partner

Bjørn har 20 års erfaring innenfor de privatrettslige områder. Hans fremste felt er rådgivning og bistand innenfor arv og generasjonsskifte. Han arbeider også mye innenfor fast eiendom (herunder jordskifte) og kontraktsrett. Han benyttes ofte av domstolen som bostyrer ved dødsbo- og konkursbehandling. Han er utnevnt som fast forsvarer ved Agder tingrett og Agder lagmannsrett.

Arbeidserfaring

 • Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
 • Partner, Advokatfirma Hald & Co DA, 2008
 • Egen praksis, 2005
 • Advokatfullmektig/advokat, advokatfirmaet Ove Andersen og Alice Jervell, Arendal, 2001
 • Dommerfullmektig, Sand tingrett, Grimstad, 1998
 • Advokatfullmektig, advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech, Oslo, 1997
 • Vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, 1994

Utdannelse

 • Advokatbevilling 1999
 • Cand. jur. , Universitetet i Oslo, 1997
 • Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett 1994

Verv

 • Fast forsvarer Agder tingrett og Agder lagmannsrett
 • Leder av Aust-Agder krets av DNA (2010-2012)

Publikasjoner

 • Avkortning i arv, Eurojuris Informerer, nr. 2-2021
 • Pant og kreditorbeslag i standardiserte aksje- og aksjeindeksopsjoner, Norges Forskningsråd, 1996