Torleiv Drangsland

Partner

Torleiv arbeider hovedsakelig med strafferett og familie- og barnevernsrett, og er oppnevnt som fast bistandsadvokat ved Agder tingrett og Agder lagmannsrett.

Arbeidserfaring

 • Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
 • Partner, Advokatfirma Hald & Co DA, 2023
 • Advokat, Advokatfirma Hald & Co DA, 2019
 • Advokat, Advokatfirma Tofte DA, 2018
 • Dommerfullmektig, Kristiansand tingrett, 2017
 • Advokat, Advokatfirma Tofte DA, 2016
 • Advokat, Kco advokater, 2016
 • Advokatfullmektig, Kco advokater, 2013
 • Rådgiver, Konkursrådets sekreteriat, 2013
 • Rådgiver, Statens sivilrettsforvaltning, 2010

Utdannelse

 • Advokatbevilling 2015
 • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2010