drift@aptum.no
drift@aptum.no

Regjeringen øker rammen for overtredelsesgebyr etter arbeidsmiljøloven

Etter forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Stortinget besluttet å øke rammen for overtredelsesgebyr etter arbeidsmiljøloven. Endringen trer i kraft allerede 1. juli 2024, og kan potensielt få store økonomiske konsekvenser for virksomheter som opererer i strid med arbeidsmiljølovgivningen. Arbeidstilsynets kompetanse og virkemidler Den norske arbeidsmiljøloven har som formål å sikre trygge ansettelsesvilkår og et …

Les mer

Bilde av Randi Granvold og Marte Eskeland

Tofte Hald er nå miljøfyrtårnsertifisert både i Arendal og Kristiansand

Advokatfirma Tofte Hald AS er Sørlandets største advokatkontor, med kontorer i Arendal og Kristiansand. Selskapet er kjent for å satse offensivt, også når det gjelder miljøledelse. Med en genuin interesse og gjennomføringsevne for et bevisst samfunnsansvar jobber Tofte Hald målrettet med sosial bærekraft og miljøansvar. Kontorfellesskapet i Kristiansand ble miljøfyrtårnsertifisert i 2023. Etter en grundig …

Les mer